Important de stiut

Pentru a infiinta o firma, in primul rand, trebuie ales tipul de societate, adica SRL (Societate cu Raspundere Limitata), SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata Debutant), PFA (Persoana Fizica Autorizata), IF (Intreprindere Familiala), II (Intreprindere Individuala) sau SA (Societate pe Actiuni).

Alegerea codurilor CAEN: se alege un singur cod CAEN pentru activitatea principala a societatii, iar pentru activitati secundare pot fi mai multe, chiar toate, cu unele exceptii (SRL-D nu poate avea mai mult de 5 grupe CAEN, iar anumite coduri necesita avize speciale-domeniul medical sau anumite conditii-domeniul asigurarilor, pentru agenti si brokeri de asigurari exista un singur cod CAEN 6622).

DESPRE SRL-D

Pentru a infiinta un SRL-D exista anumite conditii:

este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau cu cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi
 • anterior datei înmatriculării societății în Registrul Comerțului nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar sau asociat al unei întreprinderi
 • înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordonanţei de urgenţă.
 • SRL-D nu poate avea mai mult de 5 grupe CAEN
Exista insa si beneficii la infiintarea unui SRl-D: prin Hotararea de Guvern nr. 166/ 2003, studentii care vor sa infiinteze o societate comerciala beneficiaza de anumite beneficii din partea statului:- Scutirea de plata taxelor aferente operațiunilor de înmatriculare care se efectuează la Registrul Comerțului pentru înregistrarea societății, precum și de plata taxei de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
 • Acordarea unei ajutor financiar nerambursabil.
 • Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru 4 angajaţi (pe perioadă nedeterminată).
Calitatea de SRL-D se poate pierde in urmatoarele situatii:
 • La data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării. In termen de 45 de zile lucratoare, de la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la infiintare, se procedeaza la schimbarea denumirii din SRL-D in SRL si se platesc din nou taxe la Registru Comertului.
 • La împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite.
 • La data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500 000 euro.
 • La data la care activitatea SRL-D înceteaza voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă.

DESPRE PFA, II, IF

La infiintarea unui PFA, II, sau IF nu se platesc taxe la Registrul Comertului

Conform OUG 44/2008 - II nu dobandeste personalitate juridica prin intregistrarea la Registrul Comertului, titularul intreprinderii individuale fiind comerciant persoana fizica, dar care poate angaja terte persoane cu contract individual de munca (maxim 8 angajați).
 • limita claselor de activități din codul CAEN este de 10, dar este necesară dovada pregătirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales.
 • presupune o contabilitate simplă, ce poate fi realizată în sistem real sau ca normă de venit.
 • numele firmei II este compus din numele titularului, în întregime sau parţial, alături de sintagma „Întreprindere Individuală”.
IF (Intreprinderea Familiala) poate fi constituita din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii, si care pot fi simultan PFA sau titulari ai unor intreprinderi individuale.
 • Intreprinderea Familiala nu poate angaja terte persoane cu contract individual de munca.
 • membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
 • Întreprinderea familială nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în Registrul Comerţului.
 • Întreprinderea familială îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri:
  1. mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat
  2. mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere
  3. în condiţiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
PFA - Persoana Fizica Autorizata este o intreprindere economica, fara personalitate juridica, organizata de o persoana fizica, folosind in principal forta sa de munca.
 • o persoana fizica autorizata trebuie sa aiba 18 ani impliniti, un sediu profesional stabilit la momentul depunerii dosarului si sa dovedeasca faptul ca nu a fost sanctionata pentru savarsirea unor fapte care privesc disciplina financiar-fiscala. De asemenea este necesara o declaratie pe proprie raspundere care sa ateste indeplinirea tuturor conditiilor optime de functionare prevazute de legislatie.
 • un PFA nu poate avea mai mult de 5 clase de activitate si este necesară dovada pregătirii profesionale pentru fiecare cod CAEN ales.
 • Persoana Fizica Autorizata isi poate desfasura activitatea individual sau poate angaja, terte persoane cu contract individual de munca (maxim 3 angajati).
O persoana fizica autorizata nu are nevoie de un contabil, pentru ca isi va tine singura evidenta facturilor, dar are obligativitatea de a face urmatoarele operatiuni:
 • intocmirea documentelor care justifica fiecare operatiune financiara realizata
 • dupa caz, depunerea declaratiilor unice si a altor declaratii necesare
 • inregistrarea in REVISAL (Registrul General de Evidenta a Salariatilor) a tuturor contractelor de munca in cazul salariatilor
 • calcularea anuala a venitului net
 • completarea Registrului de Evidenta Fiscala
 • numerotarea documentelor emise (facturi, bonuri de consum, etc)

LEGISLAŢIE:

 • Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți, cu modificările ulterioare
 • Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
 • O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016
 • H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere proprie
 • HG nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri